ការគិតនិងវាសនា


ដោយហារ៉ូលដបុលយូវី
ការពិពណ៌នាសង្ខេប
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងជីវិត?

ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកគឺដើម្បីសម្រេចបាននូវការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីខ្លួនអ្នកនិងពិភពលោកដែលយើងរស់នៅ។ ប្រសិនបើវាគឺដើម្បីយល់ពីមូលហេតុដែលយើងមាននៅលើផែនដីនេះហើយអ្វីដែលកំពុងរង់ចាំយើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់; ប្រសិនបើវាគឺដើម្បីដឹងថាគោលបំណងពិតនៃជីវិត, ជីវិតរបស់អ្នក, ការគិតនិងវាសនា ផ្តល់ជូនអ្នកនូវឱកាសដើម្បីរកចម្លើយទាំងនេះ និងច្រើនទៀត។ ។ ។

អានការគិតនិងវាសនាជា PDFរបស់ HTML
អត្ថបទនិង
អូឌីយ៉ូ🔈ជាមួយនឹងដំណើររឿងសង្ខេបនៃដំណើរជីវិតមនុស្សទៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សនេះនិងរបៀបដែលគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតនិយមន័យ
ពិនិត្យឡើងវិញ


រូបភាព

Audiobook

យូអេសប៊ីភ្លដ្រាយវ៍ MP3

បន្ថែម​ទៅ​ក្នុង​រទេះ

ស្តាប់គំរូ🔈

សៀវភៅនេះពន្យល់ពីគោលបំណងនៃជីវិត។ គោលបំណងនោះមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីរកសុភមង្គលនៅទីនេះឬពេលក្រោយប៉ុណ្ណោះទេ។ វាក៏មិនត្រូវ "សង្រ្គោះ" ព្រលឹងរបស់មនុស្សម្នាក់។ គោលបំណងពិតនៃជីវិតដែលជាគោលបំណងដែលនឹងបំពេញចិត្តនិងហេតុផលទាំងនេះគឺថា: យើងម្នាក់ៗនឹងមានមនសិការពាសពេញនៅក្នុងការដឹងខ្លួនកាន់តែខ្ពស់។ នោះគឺដឹងពីធម្មជាតិនិងនៅក្នុងនិងតាមរយៈនិងលើសពីធម្មជាតិ»។HW, Percival