ការបកប្រែ

ការបកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ។


យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការបកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃមាតិកា HTML ទាំងអស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការបកប្រែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកុំព្យូទ័រនិងមាននៅក្នុងភាសា 100 ។ នេះមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់របស់ហហាលដបុលយូភីត្រៀសអាចត្រូវបានអានដោយមនុស្សភាគច្រើននៅលើពិភពលោកក្នុងភាសាកំណើតរបស់ពួកគេ។ កំណែ PDF នៃសៀវភៅរបស់លោកពូវៀសនិងការសរសេរផ្សេងទៀតរបស់គាត់នៅតែមានជាភាសាអង់គ្លេស។ ឯកសារទាំងនេះគឺជាការចម្លងនៃការងារដើមហើយភាពត្រឹមត្រូវនេះមិនត្រូវបានរំពឹងទុកនៅក្នុងការបកប្រែស្វ័យប្រវត្តិទេ។

នៅជ្រុងខាងស្តាំផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រនីមួយៗមានអ្នកជ្រើសរើសភាសាដែលអាចអោយអ្នកបកប្រែទំព័រទៅជាភាសាដែលអ្នកចង់ជ្រើសរើស៖

រូបភាព

ដោយចុចលើឧបករណ៍ជ្រើសអ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់អាន។

ការបកប្រែដោយដៃ


យើងក៏កំពុងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការណែនាំ ការគិតនិងវាសនា នៅក្នុងភាសាពីរបីដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានចូលមកដើម្បីបង្កើត។ ពួកវាត្រូវបានចុះបញ្ជីខាងក្រោមតាមអក្ខរក្រម។

ជំពូកទី 1 នេះណែនាំអំពីប្រធានបទខ្លះៗក្នុងសៀវភៅ។ វាផ្តល់ជូនអ្នកអាននូវបរិបទនិងនិទាឃរដូវសម្រាប់សៀវភៅទាំងមូល។ ដោយហេតុនេះយើងផ្តល់នូវការបកប្រែជាមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅពេលយើងអាចធ្វើបាន។ យើងមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានជួយ The Word Foundation ធ្វើការបកប្រែនូវជំពូកដំបូងនេះ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងការបកប្រែជាភាសាដទៃ។


Deutsch: Einleitung von Denken und Bestimmung (អាល្លឺម៉ង់: សេចក្តីណែនាំអំពី ការគិតនិងវាសនា)

Deutch: Einleitung

Esperanto: Enkonduko al Pensado kaj Destinado (Esperanto: សេចក្តីផ្តើម ការគិតនិងវាសនា)

Esperanto: Enkonduko

Nederlands: Inleiding tot Denken en Bestemming (ហូឡង់: សេចក្តីណែនាំអំពី ការគិតនិងវាសនា)

Nederlands: Inleiding

Русский: Введение в Мышление и судьба (ភាសារុស្ស៊ី: សេចក្តីណែនាំអំពី ការគិតនិងវាសនា)

Русский: Введение
មុខវិជ្ជាជាច្រើនហាក់ដូចជាចម្លែកណាស់។ ពួកគេខ្លះប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើល។ អ្នកអាចរកឃើញថាពួកគេទាំងអស់លើកទឹកចិត្ដឱ្យគិត។HW Percival